Istanbul Moda Rotaract Kulubu

 

Liderlik Gelişimi

Bir kulübün liderlik geliştirme çalışmaları, sadece üyelerini kişisel yaşamlarında daha etkili liderler haline getirmeyi hedeflemez, aynı zamanda onlara konuyla ilgili projeler üreterek, kulüplerin nasıl gelişeceğini ve yaşatılacağını öğretir. Kulüp liderlerinin eğitiminde üzerinde durulması gereken önemli başlıklar şunlardır:
• Topluluk önünde konuşma becerisinin geliştirilmesi
• Rotaract programlarının potansiyel üyelere pazarlanmasını geliştirici teknikler
• Üyeler arasında görüş birliği oluşturulması
• Proje sorumluluklarının delege edilmesi ve gerekli takipin sağlanması
• Projenin tanıtımı ve reklamı için kanallar saptanması
• Kulüp gelişiminin güçlenmesi için finans kaynakları bulunması
• Proje başarılarının değerlendirilmesi
• Hizmet Projeleri
Kendinden Önce Hizmet Rotary’nin en önemli prensibidir. Rotaract kulübü hizmet projeleri, yurt içinde ve yurt dışında yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile hazırlanır. Bu projeler genellikle şiddet, uyuşturucu kullanımı, AIDS, açlık, çevre ve okuma yazma bilmeme gibi, günümüzün en önemli sorunlarını hedef alır. Her Rotaract kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardımcı edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir poje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğunun katılımı ile gerçekleşmelidir.

Rotary Dünyayı Birleştirir

donem logosu

İletişim