04.12.2019 Olağan Genel Kurul İlanı

KARAR TARİHİ : 04.12.2019

BAŞKAN                   : Emel Keskin

ÜYELER                   : Güneş YILMAZ, İlkay TAŞTAN, Hakan KESKİN, Emel KESKİN, Özlem SEZEN

 

KARAR METNİ:

İstanbul Moda Rotay Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nun 25.12.2019 tarihinde saat 19.30'da İstanbul Marriott Otel Kayışdağı Cad. No:3 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde üyelerin uygunluk durumu ve talepleri gözetilerek 15.01.2020 tarihinde aynı yerde aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için toplanılmasına ve toplantının tüm üyelere bildirilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM                  :

 1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
 2. Divan heyetinin seçimi, gündemin oya sunulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Divan heyetine yetki verilmesi,
 3. 2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2019-2020 dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 5. 2019-2020 dönemi Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,
 6. 2020-2021 dönemi tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü ile Yönetim Kurulu’na hesaplar arası aktarma yetkisi verilmesi,
 7. 2020-2021 dönem Başkanı’nın seçilmesi,
 8. 2020-2021 dönem Başkan Yardımcısı’nın seçilmesi,
 9. 2020-2021 dönemi Denetim ve Yönetim Kurullarının seçilmesi,
 10. 2020-2021 Federasyon delegeleri seçimi,
 11. 2020-2021 Sekreter ve Sayman seçimi,
 12. İç Tüzük maddelerinin görüşülmesi varsa değişikliklerin yapılması ve onaylanması
 13. Dilek ve temenniler, kapanış

 

Rotary Fırsatlar Yaratır

Slogan2020

İletişim