21.11.2018 Olağan Genel Kurul İlanı

KARAR TARİHİ : 21.11.2018

BAŞKAN                    : Özlem SEZEN

ÜYELER                   : İlkay TAŞTAN, Hakan KESKİN, Emel KESKİN, Aylin ENGİN,

Güneş YILMAZ, Ali ERSOY, Özlem TÖMEKÇE, Sinan TÖMEKÇE, Şenay ÖZTÜRK

KARAR METNİ:

İstanbul Moda Rotay Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nun 26.12.2018 tarihinde saat 19.00’da İstanbul Marriott Otel Kayışdağı Cad. No:3 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde üyelerin uygunluk durumu ve talepleri gözetilerek 13.02.2019 tarihinde aynı yerde aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için toplanılmasına ve toplantının tüm üyelere bildirilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM                  :

 1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
 2. Divan heyetinin seçimi, gündemin oya sunulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Divan heyetine yetki verilmesi,
 3. 2017-2018 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2017-2018 dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 5. 2017-2018 dönemi Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,
 6. 2019-2020 dönemi tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü ile Yönetim Kurulu’na hesaplar arası aktarma yetkisi verilmesi,
 7. 2019-2020 dönem Başkanı’nın seçilmesi,
 8. 2019-2020 dönem Başkan Yardımcısı’nın seçilmesi,
 9. 2019-2020 dönemi Denetim ve Yönetim Kurullarının seçilmesi,
 10. 2019-2020 Federasyon delegeleri seçimi,
 11. 2019-2020 dönem Sekreter ve Sayman seçimi,
 12. Dilek ve temenniler, kapanış

Rotary Fırsatlar Yaratır

Slogan2020

İletişim